Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132013 ES13 Mundo hispánico 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren ja Cristina Maíllo Pegot
Edeltävät opinnot
Hyvä lähtötaso. Pakolliset perusopintojaksot. Valinnaisista opintojaksoista mielellään ainakin ES2, Lenguaje comercial ja ES8/ES9 América Latina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa esim. Latinalaisessa Amerikassa opiskelleille tai sinne opiskelemaan aikoville mahdollisuus ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan sekä erikoistua espanjankielisen maailman yhdistäviin ja erotteleviin tekijöihin. Kevätlukukaudella 2014 tehtävän opintomatkan tavoitteena on kehittää opiskelijoiden käytännön kielitaitoa sekä saada ajantasaista tietoa Chilen yhteiskunnasta ja talouselämästä. Taso B2

Sisältö

Opiskelijan kielitaito ja sisällön hallinta kehittyvät samanaikaisesti. Opiskelija saa oman mielenkiintonsa mukaan valita yhden espanjankielisen maan tentin aihepiiriin. Opintomatkan ohjelmassa on mm. luentoja kohdemaan historiasta, yhteiskunnasta, kulttuurista ja taloudesta sekä museokäyntejä ja yritysvierailuja.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely 54 t (tentti).
Opetus periodissa III (vkot 3-7) ja opintomatka periodissa IV (vkot 9-10) tai vaihtoehtoisesti kirjatentti. Kirjatentti soveltuu suoritettavaksi erityisesti (maisteri)opintojen loppuvaiheessa.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintomatka ja siihen kuuluvat tehtävät ja loppuraportti tai itsenäisenä suorituksena kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Myöhemmin ilmoitettavat kirjat
2. Luennoitsijan jakama materiaali

Lisätietoja

Opintomatkaan liittyy 10 tuntia valmistavaa opetusta; tentti on opintomatkan vaihtoehtoinen suoritustapa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Spanish lectured in Spanish (Espanjan kieli ja liikeviestintä)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet