Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EN102011 EN11 Business in the Media 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Helinä Lehmus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hakea, käsitellä ja esittää ajankohtaista liike-elämään liittyvää mediamateriaalia aiempaa varmemmin
- on laajentanut liike-elämän sanastoaan
Taso B2-C1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan aineiston hakua, työstämistä ja esittämistä sekä keskustellaan ajankohtaisista liike- ja talouselämään liittyvistä aiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Intensiiviryhmät: ryhmä 1 I, ryhmä 2 II, ryhmä 3 III ja ryhmä 4 IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Suullinen tentti
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Suullinen esitys

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I, II, III tai IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ajankohtainen talouselämän aiheista koostuva materiaali, joka kerätään kurssin aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet