Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043116 KTS41 Syventävä makroteoria 12 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Matti Viren
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa makrotaloustieteen tuntemusta ja perehtyä talouspoltiiikan ongelmiin ja ratkaisuvaihtoehtoihin.

Sisältö

Kurssilla keskitytään erityisesti talouspolitiikkaan, niin raha- kuin finanssipolitiikkaankin. Esillä on myös politiikkainstrumentteihin liittyvä epävarmuus, politiikan aikajohdonmukaisuus ja uskottavuus sekä politiikkavaikutusten empiirinen mallintaminen. Kurssilla käydään läpi myös kasvuteorian perustulokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 38 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KTS41 "Syventävä makroteoria", luentoja 38 t (Viren) ja harjoituksia 14 t (NN)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu KT043116 Syventävä makroteoria, 12 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

4. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heijdra: Foundations of Modern Macroeconomics, 2nd Ed. (Oxford: Oxford University Press)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos