Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043800 KTPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Matti Viren, Kaisa Kotakorpi, Juha-Pekka Niinimäki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tutkielmatyöskentelyn tavoitteena on perehtyä taloustieteellisen kirjallisuuden käyttämiseen, tutkimustyöhön, tieteelliseen kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn.

Sisältö

Seminaarin kuluessa kukin osallistuja täsmentää oman taloustieteellisen tutkimusongelmansa, perehtyy syvällisesti aihepiirin kirjallisuuteen ja kirjoittaa aiheestaan pro gradu -tutkielman. Tutkielma voi olla katsaustyyppinen, teoreettinen tai empiirinen työ. Tutkielmalta ei edellytetä uusia tieteellisiä tuloksia. Kukin osallistuja esittelee työtään sen eri vaiheissa vähintään kahdesti (aiheanalyysi, väli- ja loppuraportti). Lisäksi jokainen osallistuja toimii vähintään kerran väli- tai loppuraportin opponenttina. Tutkielmatyöskentelyn aloittamisen edellytyksenä on hyväksytty kandidaatintutkielma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 32 t 0 t

Syys- ja kevätlukukaudella seminaari (noin 16 t sl. ja 16 t kl.). Huom. Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

043800 KTPG Pro gradu -tutkielma 30 op, 043801 KTPG
Kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä. HUOM! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu. Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos