Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042102 KT32 Yleinen liiketaloustiede 4 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Jorma Lehtimäki

Osaamistavoitteet

Yrityksen johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin perusmallien ja -menettelytapojen tunteminen ja ymmärtäminen.

Sisältö

Organisaation johtamisen ja rakenteen perusmallit, liikekirjanpidon ja yrityksen tilinpäätöksen sekä kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet, markkinoinnin yleiskäsitteet. Luennolla on saatavilla myös harjoitustehtäviä sisältävä luentomoniste.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Syyslukukaudella KT32 Yleinen liiketaloustiede, 24 t (Lehtimäki).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 04102 KT32 Yleinen liiketaloustiede.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yleisen liiketaloustieteen kurssimateriaali.

Lisätietoja

Kurssi ei ole tarjonnassa KTK/KTM-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Kansantaloustieteen perusopinnot (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos