Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042118 KT50 Matemaattinen analyysi I 7 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Ville Korpela

Osaamistavoitteet

Keskeisten analyysin käsitteiden omaksuminen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään joukko-opin perusteet, Euklidisen avaruuden rakenne, tärkeimmät funktiotyypit sekä jonojen ja sarjojen perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Syyslukukaudella luento- ja harjoituskurssi KT50 "Matemaattinen analyysi", 28 t luentoja (Korpela) ja 12 t harjoituksia (Ollonqvist).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Viikkoharjoitukset

Kirjallinen kuulustelu 042118 KT50 Matemaattinen analyysi I ja pakolliset harjoitukset, 7 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Simon, C.P. ja Blume, L.E. Mathematics for Economists, Norton. Luentomoniste.

Lisätietoja

Pakollinen kurssi VTK-opiskelijoille, joiden pääaine on kansantaloustiede.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos