Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042119 KT51 Matemaattinen analyysi II 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Ville Korpela

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen differentiaali- ja integraalilaskentaan ja usean muuttajan funktioiden teorian perusteisiin.

Sisältö

Kurssin keskeisenä aiheena on funktion ääriarvojen määrittäminen. Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat derivaatta, funktion tutkiminen derivaatan avulla, integraalilaskenta. Kurssin pääpaino on yhden muuttujan optimoinnissa, mutta myös vaativampia useamman muuttujan ääriarvotapauksia käsitellään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi KT51 "Matemaattinen analyysi II" 24 t luentoja (Korpela) ja 12 t harjoituksia (Ollonqvist).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Viikkoharjoitukset

Kirjallinen kuulustelu 042119 KT51 Matemaattinen analyysi II ja pakolliset harjoitukset, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Simon, C.P. ja Blume, L.E. Mathematics for Economists, Norton. Luentomoniste.

 

Lisätietoja

Pakollinen VTK-opiskelijoille, joiden pääaine on kansantaloustiede.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos