Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042120 KT52 Lineaarialgebran kurssi 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Mitri Kitti

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia taloustieteessä tarvittavat lineaarialgebran keskeiset käsitteet ja menetelmät. Kurssin käytyään opiskelija osaa laskea matriiseilla, analysoida lineaarisia yhtälöryhmiä ja ratkaista niitä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään matriiseihin ja niillä laskemiseen. Matriisien avulla opitaan ratkaisemaan lineaarisia yhtälöryhmiä. Lineaarialgebran keskeiset käsitteet, kuten determinantti, matriisin aste, käänteismatriisi ja ominaisarvot, tulevat kurssilla tutuiksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi KT52 "Lineaarialgebran kurssi", 26 t luentoja (Kitti) ja 10 t harjoituksia (Ollonqvist).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Viikkoharjoitukset

Kirjallinen kuulustelu 042120 KT52 Lineaarialgebran kurssi ja
pakolliset harjoitukset, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

1. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Simon, C.P. ja Blume, L.E. Mathematics for Economists, Norton.

Lisätietoja

Pakollinen VTK-opiskelijoille, joiden pääaine on kansantaloustiede.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos