Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042121 KT53 Optimointi 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Mitri Kitti
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia taloustieteessä tarvittavat optimoinnin käsitteet ja optimaalisuusehdot. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmius muotoilla taloudellisia ongelmia optimointitehtävinä ja ratkaista niitä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään ensimmäisen kertaluvun välttämättömiin ehtoihin rajoittamattomille ja rajoitetuille optimointitehtäville. Lisäksi tutustutaan toisen kertaluvun riittäviin ehtoihin ja konkaaveihin tehtäviin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi KT53 "Optimointi", 14 t luentoja (Kitti) ja 8 t harjoituksia (Ollonqvist).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Viikkoharjoitukset

Kirjallinen kuulustelu 042121 KT53 Optimointi ja pakolliset
harjoitukset, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

IV periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan määräämä materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen VTK-opiskelijoille, joiden pääaine on kansantaloustiede.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos