Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092090 TJ9/MA19 Verkkoliiketoiminta 6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Jonna Järveläinen

Osaamistavoitteet

Monet suomalaiset yritykset ovat viime vuosien aikana alkaneet kehittää verkkoliiketoimintaansa ja myös pieniä verkkokauppoja ilmestyy tihenevään tahtiin. Tällä kurssilla opiskelija oppii tuntemaan verkkoliiketoiminnan peruskäsitteet, liiketoimintamalleja, sekä tietoturvan, tietosuojan ja kuluttajalainsäädännön perusteet verkkoliiketoiminnassa, sekä verkkomarkkinoinnin ja sosiaalisen median vaihtoehtoja. Lisäksi kurssilla opiskelija oppii arvioimaan verkkosivujen käytettävyyttä, verkkomarkkinoinnin muotojen soveltuvuutta ja tunnistamaan erilaisia liiketoimintamalleja verkossa. Kurssin vierailuluennot tuovat käytännön näkökulmaa ajankohtaisiin verkkoliiketoiminta-asioihin.

Sisältö

Aihealueisiin tutustutaan sekä luennoilla että casekeskusteluin, joissa opiskelijat ratkaisevat kuvitteellisia ja aitoja käytännöllisiä verkkoliiketoimintaan liittyviä ongelmia. Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista ja kurssille osallistuminen vaatii intensiivistä osallistumista. Luennot ja artikkelit voi tenttiä minitentissä viikoittain luennon alussa (tai myöhemmin e-tentillä), ja harjoituskeskusteluista saa pisteitä valmistautumisen tai keskusteluaktiivisuuden mukaan, harjoitusosan läpäisemiseen tarvitaan 50% yhteispisteistä. Pakollista osallistumista ei ole, mutta vain aktiivisella keskusteluosallistumisella voi kurssin suorittaa. Poissaoloja ei voi korvata lisätehtävillä.

Toteutustavat

Luennot 12 t ja keskusteluryhmät 10 t (3 ryhmää + 1 virtuaalinen ryhmä). Kurssi on mahdollista suorittaa myös laajalla annettuun kirjallisuuteen pohjautuvalla esseellä, jos opiskelijalla on aikaisempaa monipuolista osaamista verkkoliiketoiminnasta organisaation näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arvosanasta puolet määräytyy harjoitustuntien tuntiaktiivisuuden ja valmistautumisen perusteella sekä puolet luento- ja kirjallisuustentistä, jonka voi myös suorittaa luentojen yhteydessä minitenteillä.Pakollinen osallistuminen ensimmäisellä luentokerralla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk III tai 3. vsk III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Lisätietoja

Jokaiseen perinteiseen ryhmään otetaan enintään 30 opiskelijaa ja virtuaaliseen ryhmään 20 opiskelijaa. Ryhmiä yhteensä 4, joista 1 virtuaalinen Moodle-ryhmä. Opintojaksolle otetaan 110 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että tietojärjestelmätieteen ja markkinoinnin pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos