Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022100 JO10 Liikkeenjohdon konsultointi 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Riku Santala

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva konsultoinnista ja tarjota valmiuksia arvioida konsultointia mahdollisena työtehtävänä tai käytettävänä palvelumuotona.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään liikkeenjohdon konsultoinnin eri osa-alueisiin sekä konsultin työhön ja kehityshaasteisiin.
Kurssiin liittyy esseiden kirjoittaminen sekä työryhmässä laadittava käytännön konsultointiharjoitus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentosarja, pienryhmäohjaus, harjoitustyöt

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, esseiden kirjoittaminen, harjoitustyö pienryhmässä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I
Kurssi on siirretty pidettäväksi keväällä 2014 periodilla IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. ETHAN, RASIEL; PAUL, N., FRIGA. The McKinsey Mind. Understanding and Implementing the Problem-Solving Tools and Management Techniques of the World's Top Strategic Consulting Firm. , McGraw-Hill, 2001. 9780071374293.

2. Kurssilla ilmoitettavat artikkelit ja kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos