Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042009 KT15 Julkinen talous 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Kaisa Kotakorpi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä julkistalouden keskeiseen teorianmuodostukseen ja käsitteistöön. Opiskelija oppii ymmärtämään julkisen sektorin roolin voimavarojen kohdentamisessa ja uudelleenjaossa. Kurssin käytyään opiskelija tuntee, miten taloustieteen välineistöä (etenkin mikrotalousteoriaa) voidaan käyttää näitä kysymyksiä tarkasteltaessa.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi julkisen talouden keskeiset käsitteet ja kysymyksenasettelut. Painopiste on verotukseen ja julkisten hyödykkeiden tuotantoon liittyvissä kysymyksissä. Esillä on myös taloudellinen eriarvoisuus sekä hyvinvointivaltion kehitysnäkymät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Syyslukukaudella luento- ja harjoituskurssi KT 15 Julkinen talous, luentoja 24 h (Kotakorpi).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 042009 KT15 Julkinen talous, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

2. tai 3. vsk II.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tuomala, Matti: Julkistalous. Uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-067-1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos