Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042113 KT19/TM47/LR07,8 Kiinteistösijoittaminen 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Elias Oikarinen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saada yleiskuva kiinteistömarkkinoiden toiminnasta ja kiinteistösijoittamisesta. Opiskelija oppii kiinteistöjen hinnan ja tuoton muodostuksen perusteet sekä saa perustiedot kiinteistösijoitusten erityispiirteitä ja riskeistä, kiinteistöistä osana laajaa sijoitussalkkua, kiinteistömarkkinoiden ja kokonaistalouden välisistä yhteyksistä sekä kiinteistöarvopapereista.

Sisältö

Luennoilla käsitellään laajasti kiinteistömarkkinoiden toimintaa ja kiinteistösijoittamisen keskeisiä piirteitä. Kirjallisuus ja opetus ovat enemmän toisiaan tukevia kuin päällekkäisiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi KT19 "Kiinteistömarkkinat ja kiinteistösijoittaminen", luentoja 24 t (Oikarinen, Viren) ja harjoituksia 8 t (Oikarinen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 042012 KT19 Kiinteistösijoittaminen 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

3. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Toimitilasijoittaminen: markkinat, strategia, analyysi, Kiinteistötalouden instituutti, Olkkonen, Olli (1997) ja Commercial Real Estate Analysis & Investment, Geltner et al. (2007), 

Lisätietoja

Ne,jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet opintojakson KTT19
Kiinteistötalous, eivät voi suorittaa opintojaksoa KT19
Kiinteistösijoittaminen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos