Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042117 KT26 Oikeustaloustiede 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia soveltamaan taloustieteen ajattelutapaa oikeusinstituutioiden tarkastelussa. Opiskelija saa johdatuskurssia laajentavaa ja syventävää tietoa oikeustaloustieteestä sekä kattavan kuvan oikeustaloustieteen osa-alueista.

Sisältö

Omistus-, sopimus-, vahingonkorvaus-, prosessi- ja rikosoikeuden taloustieteelliset kysymykset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KT26 "Oikeustaloustiede", 14 t (Vihanto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 042021 KT26 Oikeustaloustiede ja luennoilla annettavat harjoitustehtävät, 6 op.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin osuus 80 % ja harjoitustehtävien osuus 20 % arvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

2. ja 3. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Law and economics, 5. painos, Pearson, Cooter, Robert; Ulen, Thomas (2008), 0-321-52290-7. Ei lukuja 7, 9 ja 12 (6. painoksessa lukujen numerointi on muuttunut).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos