Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042031 KT41 Makroteoria 12 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Oskari Vähämaa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Edeltävinä opintoina suositellaan joko TKM4/KT13-kurssia tai kansantaloustieteen matematiikan kursseja KT50, KT51 ja KT53.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat makrotalousteorian perusteisiin.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita ovat taloustieteen mikroperusteet, talouskasvu, säästäminen ja investoinnit sekä suhdannevaihtelut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 38 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

2. vsk III ja IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Williamson, Stephen D.: Macroeconomics, 4th ed.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos