Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042100 KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 5 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saada yleiskuva Suomen kokonaistaloudesta. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisten talouslukujen kehityksen pääpiirteet 1980-luvun lopulta lähtien sekä osaa arvioida tämän hetken suhdannetilannetta. Opiskelija saa myös käsitystä instituutioiden merkityksestä talouden rakenteen ja kehityksen taustalla.

Sisältö

Kurssilla määritellään keskeiset makrotalousmuuttujat sekä käsitellään niiden mittaamista ja kehityspiirteitä. Samalla tutustutaan instituutioihin kuten työmarkkinoiden sääntelyyn sekä myös kansainvälisen talouden instituutioihin. Lisätiedot kurssisivuilla http://www.ace-economics.fi/mvihanto.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KT30 "Suomen talouden rakenne ja kehitys", 12 t (Vihanto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 042100 KT30 "Suomen talouden rakenne ja kehitys", 5 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

II periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kansantaloutemme rakenteet ja muutos, 3. uudistettu painos, Taloustieto, Loikkanen, Heikki A.; Pekkarinen, Jukka; Vartia, Pentti (toim.) (2002), 951-628-369-1.

2. Luennoilla ilmoitettava verkkomateriaali Suomen taloudesta 2000-luvulla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Kansantaloustieteen perusopinnot (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos