Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT04B017 KT6 I / MA20 I Instituutiotaloustieteen perusteet 4 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia soveltamaan taloustieteen ajattelutapaa liiketoimintaosaamisen kannalta keskeisiin markkinatalouden ilmiöihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää instituutioiden merkityksen markkinoiden tehokkaassa toiminnassa.

Sisältö

Kurssissa tarkastellaan sopimuskustannuksia, jotka haittaavat sopimustehokkuuteen pääsemistä, sekä näitä kustannuksia alentavia instituutioita. Myös yritysten kyvykkyydet ja kilpailuedut sopimusten hallinnassa ovat huomion kohteena. Kurssissa tulee esille evoluutiotaloustieteen perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KT6 I MA20 I "Instituutiotaloustieteen perusteet", 14 t (Vihanto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 04B017 KT6 I / MA20 I "Instituutiotaloustieteen perusteet" ja luennoilla annettavat harjoitustehtävät, 4 op.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin osuus 80 % ja harjoitustehtävien osuus 20 % arvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

I periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Institutional Economics. An Introduction, Palgrave Macmillan,Groenewegen, John; Spithoven, Antoon; van den Berg, Annette (2010), 978-0-230-55074-2. Osat I-III. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos