Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042030 KT40 Mikroteoria 12 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Kaisa Kotakorpi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään markkinoiden toimintaa erilaisissa kilpailuolosuhteissa sekä ymmärtää markkinoiden epäonnistumisen syitä. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee tulevissa opinnoissa tarvittavat mikrotalousteorian menetelmät

Sisältö

Kurssilla paneudutaan mikroteorian perusteisiin ja sen sovelluksiin. Päähuomio on kuluttajan valintakäyttäytymisessä ja yritysten tuotanto- ja hinnoittelupäätöksissä, jotka kytketään yhteen tasapainoanalyysin avulla. Kurssin toisessa osassa käsitellään mm. peliteorian perusteita ja sen sovelluksia erilaisissa kilpailutilanteissa. Lisäksi tarkastellaan markkinoiden epäonnistumisen syitä (päätöksentekijöiden epäsymmetrinen informaatio, ulkoisvaikutukset, julkishyödykkeet) sekä päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 38 t 14 t

Luento- ja harjoituskurssi "Mikroteoria", luentoja 38 t (NN ja Kotakorpi) ja harjoituksia 14 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

2. vsk I ja II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 8. painos, Varian, Hal R. Luvut 1-6, 8-9, 14-16, 18-24 ja 33; 10-13, 17, 27-29, 34, 36-37.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos