Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043111 KTS3/LRS27 Pankkitalous 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Niinimäki
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventyä lainamarkkinoiden toimintaan ja hallita informaatio-ongelmien vaikutukset tällä alueella. Opiskelija oppii, miten pankit valikoivat luottokelpoiset laina-asiakkaat ja miten asiakkaita kontrolloidaan laina-aikana. Pankkien vakavaraisuusongelmat ja pankkikriisit – erityisesti niiden syyt, vaikutukset ja viranomaisten toiminta – selvenevät opiskelijalle. Kurssin käytyään opiskelija osaa pankkiteorian kattavasti, kykenee lukemaan alan artikkeleita ja tekemään pro gradun aihepiiristä.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. seuraavat alueet: epäsymmetrinen informaatio lainamarkkinoilla, lainasopimus, vakuudet, luotonhakijoiden arviointi, talletuspaot, talletusvakuutus, pankkien vakavaraisuusvaatimukset, luottolama, rahoituskriisien tarttuvuus (financial contagion), ongelmapankkien käsittely, subprime-kriisi ja kehitysmaiden pankkikriisit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KTS3 Pankkitalous,
luentoja 24 t (Niinimäki).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 043006 KTS3 Pankkitalous, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

4. tai 5. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja muu luennoilla jaettava materiaali. Kontkanen, Pankkitoiminnan käsikirja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos