Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043115 KTS40 Syventävä mikroteoria 12 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Mitri Kitti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia, miten yksittäisten kuluttajien ja yritysten päätöksistä voidaan johtaa kansantalouden tasolla mitattavia suureita kuten hyödykkeiden kysyntä- ja tarjontafunktioita sekä ymmärtää milloin talouden kaikki markkinat voivat olla samanaikaisesti tasapainossa. Lisäksi tavoitteena on oppia tuntemaan yleisimmät oligopolistisen kilpailun mallit ja huutokauppateorian perusteita. Opiskelija oppii ratkaisemaan yksinkertaisten mallien tasapainoja ja saa käsityksen, miten mallien parametrit vaikuttavat tasapainoihin.

Sisältö

Kuluttajan valintaongelman muotoilu ja ratkaiseminen sekä yrityksen hinnoittelupäätösten ja täydellisesti kilpailevien markkinoiden analysointia. Oligopolistisen kilpailun mallit ja kartellien muodostaminen. Huutokauppatyypit ja tuloekvivalenssiteoreema

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 38 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu

Välikokeet tai tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

4. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jehle-Reny "Advanced microeconomic theory".

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos