Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042025 KT38 Rahoitusmarkkinoiden historiaa 4 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Tomi Kortela

Osaamistavoitteet

Luentosarjan tavoitteena on yleiskuvan antaminen rahoitusmarkkinoiden kehityksestä klassisen kultakannan vuosista 1870-luvulta euroaikaan. Erityisen ajankohtaiseksi luentosarjan tekee nykyinen finanssikriisi, sillä historiallinen lähestymistapa antaa hyvän perspektiivin tämän hetken tapahtumille. Tämän ovat tunnustaneet myös taloustieteilijät, sillä tuoreissa finanssikriisejä käsittelevissä tutkimuksissa on aivan uudella tavalla nostettu esiin historian merkitys. Nobel palkittua Douglass C. Northia lainaten "history matters".

Sisältö

Luennoilla käydään läpi rahatalouden läpimurto ja merkitys, Suomen integroituminen osaksi kansainvälistä valuuttakurssijärjestelmää sekä modernin pankkijärjestelmän synty ja kehitys. Vaikka pääpaino on Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityksessä, niin Suomen kehitys nidotaan koko ajan osaksi kansainvälistä kehitystä. Näin kyetään hahmottelemaan kansalliset erityispiirteet. Luonnollisesti mukana ovat myös finanssikriisit ja niiden esiintyminen Suomessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kevätlukukaudella luentosarja KT38 Rahoitusmarkkinoiden historia, 24 t (Kuusterä).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

1. tai 2. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Kansantaloustieteen perusopinnot (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos