Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043106 KTS26 Peliteorian perusteet 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Hannu Salonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
KT33 Mikroteoria I ja KT35 Ekonometrian perusteet.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia peliteoreettisten mallien yleisimmät tyypit, niiden analysoinnissa käytetyt tasapainokäsitteet ja tavanomaisimmat sovellukset. Kurssin käytyään opiskelija kykenee lukemaan ja ymmärtämään taloustieteellisiä tutkimuksia, joissa on käytetty peliteoreettisia menetelmiä.

Sisältö

Tavallisimmat staattiset ja dynaamiset peliteoreettiset mallit ja tasapainokäsitteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KTS26 Peliteorian perusteet,
luentoja 24 t (Salonen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 043106 KTS26 Peliteorian perusteet, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

III periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Martin J. Osborne  “An Introduction to Game Theory”, luvut  1-8. Luennoilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos