Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043108 KTS28/LRS33/TKMS15 Aikasarjamallit ja ennustaminen 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Heikki Kauppi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia aikasarja-analyysin perusteita, tutustua erilaisiin (lineaarisiin ja epälineaarisiin) aikasarjamalleihin ja niihin liittyviin ennustemenetelmiin sekä saada valmiuksia aikasarjaekonometrisen tutkielman tekemiseen.

Sisältö

Kurssi keskittyy yksiulotteisiin aikasarjoihin. Ensin käydään läpi ARMA-mallit ja niiden käyttö aikasarjan ennustamisessa. Tämän jälkeen perehdytään volatiliteetin (ehdollisen varianssin) mallintamiseen ja ennustamiseen (mm. ARCH- ja GARCH-malleilla). Myös diskreettiarvoisten aikasarjojen malleja ja ennustamista tarkastellaan. Ennustemallin valintaan ja ennusteiden hyvyyden arvioimiseen liittyvät teoreettiset ja menetelmälliset kysymykset kuuluvat kurssin sisältöön. Empiiriset tehtävät käsittelevät makrotalouden ja rahoituksen aikasarjoja. Ennustemallin valintaan ja ennusteiden hyvyyden arvioimiseen liittyvät teoreettiset ja menetelmälliset kysymykset kuuluvat kurssin sisältöön. Empiiriset tehtävät käsittelevät makrotalouden ja rahoituksen aikasarjoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KTS28 Aikasarjamallit ja ennustaminen 24 t (Heikki Kauppi) ja harjoitukset 12 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 043018 Aikasarjamallit ja ennustaminen, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

IV periodi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos