Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043100 KTS20 Syventävä mikroteoria I 8 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Hannu Salonen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saada täydentävää ja syventävää tietoa asioista, joita on opittu KT36 Mikroteoria II -opintojaksossa. Opiskelija oppii, miten yksittäisten kuluttajien ja yritysten päätöksistä voidaan johtaa kansantalouden tasolla mitattavia suureita kuten hyödykkeiden kysyntä- ja tarjontafunktioita. Kurssin käytyään opiskelijalla on syventävää tietoa myös siitä, milloin talouden kaikki markkinat voivat olla samanaikaisesti tasapainossa.

Sisältö

Kuluttajan valintaongelman muotoilu ja ratkaiseminen sekä yrityksen hinnoittelupäätösten ja täydellisesti kilpailevien markkinoiden analysointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KTS20 "Syventävä mikroteoria I", luentoja 24 t (Salonen) ja harjoituksia 8 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 043100 Syventävä mikroteoria I, 8 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

I periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jehle-Reny "Advanced microeconomic theory", luvut 1 - 6.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos