Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043101 KTS21 Syventävä makroteoria I 8 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Tomi Kortela
Edeltävät opinnot
KT34 Makroteoria I

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ratkaisemaan ja soveltamaan dynaamisia yleisen tasapainon malleja.

Sisältö

Kurssi käsittelee suhdannevaihteluja ja talouskasvua makrotaloustieteessä yleisesti käytettävien mallien avulla. Lisäksi kurssilla keskitytään opiskelijan metodologisten valmiuksien kehittämiseen mallien ratkaisumenetelmissä sekä mallien empiirisessä soveltamisessa. Laskuharjoitukset ovat keskeinen oppimismuoto kurssilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KTS21 "Syventävä makroteoria I", luentoja 24 t ja harjoituksia 8 t (Kortela)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu KTS21 Syventävä makroteoria I, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

III periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heijdra: Foundations of Modern Macroeconomics, 2nd Ed. (Oxford: Oxford University Press)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos