Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043102 KTS22 Syventävä mikroteoria II 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Hannu Salonen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia tuntemaan yleisimmät oligopolistisen kilpailun mallit ja huutokauppateorian perusteita. Opiskelija oppii ratkaisemaan yksinkertaisten mallien tasapainoja ja saa käsityksen, miten mallien parametrit vaikuttavat tasapainoihin. Kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys epätäydellisen kilpailun mallien rakenteesta ja mallien analyysitekniikoista.

Sisältö

Oligopolistisen kilpailun mallit ja kartellien muodostaminen. Huutokauppatyypit ja tuloekvivalenssiteoreema.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KTS22 Syventävä mikroteoria II, luentoja 14 t (Salonen) ja laskuharjoituksia 6 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 043102 Syventävä mikroteoria II, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

II periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jehle-Reny “Advanced microeconomic theory”, luvut 7-9.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos