Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043104 KTS24 Ekonometrian jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Matti Viren
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on laajentaa ekonometristen menetelmien tietämystä ja hallintaa ekonometrian peruskurssin (KT35) pohjalta. Kurssi pyrkii antamaan valmiuksia ekonometrisen analyysin itsenäiseen tekemiseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään ekonometrian keskeisiin osa-alueisiin: mallien täsmentämiseen, testiteoriaan ja estimointiin. Estimoinnissa lähtökohtana on yleistetty momenttimenetelmä. Paljon huomiota kiinnitetään myös yksikköjuuriekonometriaan.
Sovellutuskohteina ovat erilaiset aikasarjamallit, paneeliaineistot ja muuttuvaparametriset mallit. Kurssilla käydään läpi myös ennustamiseen ja politiikan vaikutuslaskelmiin liittyviä sovellutuksia. Kurssiin sisältyy teoreettisia laskuharjoituksia ja empiirisiä tehtäviä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KTS24 "Ekonometrian jatkokurssi" 36 t (Nyberg) ja harjoitukset 14 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu 043104 Ekonometrian jatkokurssi, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

4. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stock, J. H. & Watson, M. W. (2007): Introduction to Econometrics. Pearson, Addison Wesley. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos