Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043105 KTS25 Taloustieteen essee 12 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Matti Viren, Kaisa Kotakorpi, Juha-Pekka Niinimäki

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää taloustieteen tietyn aihepiirin tuntemusta ja valmentaa tieteelliseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Essee laaditaan mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen tai ekonometrian opetuksesta vastaavalle professorille, jonka kanssa aihe sovitaan esim. sähköpostilla. Professori myös tarkastaa esseen. Essee laaditaan jostain taloustieteen keskeisestä aihe-alueesta. Sen tarkoituksena on antaa yleiskäsitys aiheeseen liittyvästä teorianmuodostuksesta, käsitteistöstä ja empiirisistä tuloksista. Tarkoitus on, että essee on yleistajuinen ja pituudeltaan noin 3000 sanaa lähdeluetteloineen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on suunnattu vain graduvaiheessa oleville VTM-opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Essee

Esseen aihe sovittava opetuksesta vastaavan professorin kanssa ennen kirjoittamisen aloittamista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojakso on suunnattu vain graduvaiheessa oleville VTM-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos