Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042026 KT39 Suomen taloushistoria 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
NN
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on antaa kuva siitä, miten Suomen nykyinen taloudellinen tilanne on syntynyt historiallisen kehityksen tuloksena viimeisten noin 150 vuoden aikana.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan taloudelliseen kasvuun ja rakennemuutokseen liittyviä kysymyksiä. Suomen kehitys asetetaan kansainvälisen kehityksen muodostamaan kontekstiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KT39 "Suomen taloushistoria", 24 t (Paavonen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

2. tai 3. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos