Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT040005 KTY Kansantaloustieteen perusteet 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Osaamistavoitteet

Mikroteorian osuuden tavoitteena on oppia perustiedot kuluttajien ja yritysten päätöksenteosta sekä markkinamekanismin toiminnasta. Suoritettuaan opiskelija hallitsee taloudellisen valintakäyttäytymisen ja markkinoiden toiminnan keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia taloudellisia ilmiöitä.

Makroteorian osuuden tavoitteena on tarjota perustiedot kokonaistaloudellisista suureista, niiden välisistä riippuvuuksista ja talouspolitiikasta.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja (täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia) sekä julkisen vallan interventioita.

Suhdanteet, korkokehitys ja muut makrotaloudelliset ilmiöt ovat yrityksille tärkeitä ympäristötekijöitä. Opintojakso antaa perustietoja, miten bruttokansantuotetta, työttömyyttä ja muita keskeisiä makromuuttujia mitataan, miten talouskehitystä selitetään, ja miten suhdannevaihteluihin vaikutetaan talouspolitiikan keinoin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu XXXX KTY Kansantaloustieteen perusteet, 6 op (KT040001 KTY1 Mikrotalouden perusteet tai KT040002 KTY2 Makrotalouden perusteet).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Economics, 9. painos, Begg, David; Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley (2008), 978-0077119669. Valikoiden luennoitsijan ohjeen mukaan.

Lisätietoja

Syyslukukaudella luento- ja harjoituskurssi KTY "Kansantaloustieteen perusteet" luentoja 24 t (Elias Oikarinen, Matti Viren). Opiskelija, joka on suorittanut vanhan KTY1 Mikrotalouden perusteet tai KTY2 Makrotalouden perusteet, suorittaa kurssista vain toisen osan 3 opintopisteen laajuisena. Kurssin tenttiin ilmoittaudutaan tällöin käyttäen koodeja KT040001 KTY1 Mikrotalouden perusteet tai KT040002 KTY2 Makrotalouden perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Kansantaloustieteen perusopinnot (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos