Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
EN102015 EN14 Pronunciation in Business English 2 ECTS
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Helinä Lehmus

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijat
- pystyvät tunnistamaan omat ongelma-alueensa ääntämisessä
- ymmärtävät sana- ja lausepainon merkityksen ääntämisessä
- pystyvät ääntämään liike-elämään liittyvää kieltä aiempaa paremmin
- pystyvät hyödyntämään aiempaa paremmin verkkoa itsenäiseen ääntämisharjoitteluun

Taso B2.

Sisältö

Opintojakso koostuu erilaisista ääntämisharjoituksista ja kurssin aikana suoritettavista tehtävistä. Opiskelijat saavat myös vinkkejä itsenäiseen harjoitteluun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ryhmä 1 I-II ja ryhmä 2 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Ääntämiskoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II tai III-IV

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka kokevat englannin kielen ääntämisen haasteelliseksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Finnish Study Modules
Business Japanese
Economic Sociology
Business Chinese