Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EN102015 EN14 Pronunciation in Business English 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Helinä Lehmus

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijat
- pystyvät tunnistamaan omat ongelma-alueensa ääntämisessä
- ymmärtävät sana- ja lausepainon merkityksen ääntämisessä
- pystyvät ääntämään liike-elämään liittyvää kieltä aiempaa paremmin
- pystyvät hyödyntämään aiempaa paremmin verkkoa itsenäiseen ääntämisharjoitteluun

Taso B2.

Sisältö

Opintojakso koostuu erilaisista ääntämisharjoituksista ja kurssin aikana suoritettavista tehtävistä. Opiskelijat saavat myös vinkkejä itsenäiseen harjoitteluun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ryhmä 1 I-II ja ryhmä 2 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Ääntämiskoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II tai III-IV

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka kokevat englannin kielen ääntämisen haasteelliseksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet