Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EN101007 EN1c Business Communication 2 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Helinä Lehmus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijoilla on perusvalmiudet selviytyä päivittäisestä liikeviestinnästä sekä suullisesti että kirjallisesti. Taso B2

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. tiedusteluja, tarjouksia ja tilauksia. Lisäksi käsitellään ulkomaan maksutapoihin, kuljetuksiin, perintään ja valituksiin liittyvää sanastoa ja menettelytapoja sekä kiinnitetään huomiota sanaston käyttöön ja keskeisiin kielioppirakenteisiin. Pääpaino on kirjallisessa ilmaisussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Ryhmä 1 I-II ja ryhmät 2-3 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
englanniksi:
Kirjallinen tentti

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %:n läsnäolo) ja harjoitustehtävät. Osallistuminen opetukseen on mahdollista perustellusta syystä korvata itsenäisellä opiskelulla. Tästä vaihtoehdosta tulee keskustella opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu ainoastaan niille ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneille opiskelijoille, joilla on suoritettuna vanhoja 2 op:n pakollisia englannin perusopintoja (vanha EN1a tai EN1b.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet