Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132019 ES2 Lenguaje comercial 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Edeltävät opinnot
ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli on suoritettava ennen opintojaksoa ES2 (myös hyväksytty tentti).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää espanjankielisen maailman talouselämää ja maailmantalouden ilmiöitä käsitteleviä tekstejä sekä tuntee espanjankielisen liikekulttuurin ominaispiirteet. Opiskelijan kirjallinen esitystaito on hyvä ja suullinen taito tyydyttävä: hän osaa laatia työnhakukirjeen ja oman CV:nsä. Taso A2-B1

Sisältö

Liikekielen oppikirjan ja lisämateriaalin avulla perehdytään neljään keskeiseen aihealueeseen: markkinointi, koulutus ja työelämä, maailmantalous sekä liikeviestintä. Kurssiin sisältyy kieliopin kertausosuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Välikokeet

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Myöhemmin ilmoitettava kirja tm. materiaali.

Lisätietoja

Tämän opintojakson oppimistavoitteita tukee opintojakso ES7 suullinen liikeviestintä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet