Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132003 ES3 Kirjallinen viestintä 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Edeltävät opinnot
Pakolliset perusopintojaksot. TuKKK:ssa alkeista aloittaneille suositeltavia ovat myös ES6a ja ES6b.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu erilaisten tekstityyppien ominaispiirteisiin. Kirjallisten harjoitusten avulla opiskelijan kirjallinen ilmaisu kehittyy siten että toistuvat rakenne- ja ja sanastovirheet vähenevät, sanasto laajenee ja ilmaisun keinot monipuolistuvat. Taso A2-B1

Sisältö

Kurssi koostuu tunnilla käsiteltävistä teksteistä ja niihin liittyvistä harjoituksista. Kotitehtäviä pohjustettaessa opiskelija harjoittelee sanakirjan ja Internetin käyttöä apuvälineinä sekä mm. käännöksen, tiivistelmän ja mainostekstin tekemiseen tarvittavaa tekniikkaa. Tunnilla tehtävien harjoitusten lisäksi opiskelija tekee itsenäisesti kuusi kirjallista työtä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

III-IV joka toinen viikko

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
espanjaksi:
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet