Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132020 ES6a Liikekielen rakenteet 1 1 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Cristina Maíllo Pegot
Edeltävät opinnot
Vähintään (ES0a ja ES0b) ES1a.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa pakollisilla perusopintojaksoilla oppimiaan keskeisiä rakenteita. Opintojakson suoritettuaan hän pystyy tuottamaan virheettömämpää ja idiomaattisempaa kirjoitettua kieltä. Taso A2-B1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan osittain opiskelijoiden toiveiden mukaisesti espanjan keskeisiä kielioppirakenteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 15 t 0 t

Ryhmä 1 (12 t) I (viikot 36-37 ja 39-42)
Ryhmä 2 (12 t) III (viikot 11-17)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3 vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali

Lisätietoja

Opintojakso tukee opintojakson ES3 osaamistavoitteita ja soveltuu suoritettavaksi ennen sitä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet