Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132021 ES6b Liikekielen rakenteet 2 1 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Cristina Maíllo Pegot
Edeltävät opinnot
Pakolliset perusopintojaksot. TuKKK:ssa alkeista aloittaneille suositeltava myös ES6a.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana eritasoiset opiskelijat vahvistavat ja laajentavat kielen rakenteiden hallintaansa. Taso A2-B2

Sisältö

Kielen perusrakenteet hyvin hallitsevat opiskelijat valitsevat aiheen, josta etsivät materiaalia ja pitävät suullisen ja kirjallisen esityksen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Suullinen tentti
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Harjoitustyö(t) ja Suullinen esitys ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ja opiskelijoiden jakamaa materiaalia.

Lisätietoja

Kurssi täydentää opintojaksoa ES6a Liikekielen rakenteet 1. Opintojakso tukee opintojakson ES3 Kirjallinen viestintä osaamistavoitteita ja soveltuu suoritettavaksi ennen sitä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet