Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132022 ES7 Suullinen liikeviestintä 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren ja Cristina Maíllo Pegot
Edeltävät opinnot
Pakolliset perusopintojaksot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää kykyään ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä työ- ja liike-elämän viestintätilanteissa. Kurssin lopulla opiskelija suoriutuu hyvin mm. espanjankielisessä työhaastattelussa. Taso B1

Sisältö

Tunnilla tehtävien audiovisuaalisten ja suullisten harjoitusten sekä jaetun kirjallisen materiaalin avulla harjoitellaan vaikeahkon puhutun kielen ymmärtämistä ja suullisen viestin välittämisessä käytettäviä menetelmiä. Suullisen tuottamisen osiossa syntyperäisen opettajan apuna toimivat mahdollisuuksien mukaan espanjankieliset vaihto-opiskelijat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Suullinen esitys ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Kuullunymmärtämiskoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV (huom. siirretty syyslukukaudelta keväälle)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

ES7 SUULLINEN LIIKEVIESTINTÄ (opetusmoniste), Lindgren, Kristina

Lisätietoja

Kurssi täydentää opintojaksoa ES2 Lenguaje comercial ja soveltuu käytäväksi sen kanssa yhtä aikaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Spanish lectured in Spanish (Espanjan kieli ja liikeviestintä)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet