Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132009 ES9 Economia latinoamericana 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Edeltävät opinnot
Hyvä lähtötaso. Pakolliset perusopintojaksot ja lisäksi suorituksia valinnaisista kursseista ja/tai opiskelua espanjankielisessä maassa.

Osaamistavoitteet

Edistynyt opiskelija, joka hallitsee ennestään Latinalaisen Amerikan historian ja maantieteen sekä yhteiskuntaelämän ja kulttuurin perusfaktoja tuntee tämän opintojakson suoritettuaan myös alueen taloushistoriaa ja pystyy kertomaan yksityiskohtaisemmin yhden maan talouden historiasta ja nykytilasta kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijan kyky ymmärtää ja tuottaa kirjallista ja suullista kieltä on hyvä. Taso B1-B2

Sisältö

Kurssin lopulla opiskelija pitää suullisen esityksen valitsemansa maan talouselämästä ja kirjoittaa siitä kurssin jälkeen kirjallisen työn (n. 10-12 s.). Suullista taitoa on mahdollista kehittää keskustelemalla latinalaisamerikkalaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Ryhmä 1 (12 t) IV (vkot 11-17)

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Suullinen tentti
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Suullinen esitys ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA (opetusmoniste), Lindgren, Kristina

Lisätietoja

Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojakson ES8 kanssa. Opetusjakson opetuskieli on espanja ja tunnit ovat yhteiset ES8-kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Spanish lectured in Spanish (Espanjan kieli ja liikeviestintä)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet