Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES130001 ES0a Espanjan alkeet 1 3 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren ja Cristina Maíllo Pegot

Osaamistavoitteet

Yhden lukukauden opiskeltuaan opiskelija ymmärtää helppoa kirjoitettua ja puhuttua yleiskieltä ja selviytyy yksinkertaisissa viestintätilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija tuntee Espanjan yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä perusasioita. Taso A1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan arkielämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa tarvittavia kielioppirakenteita, lukusanoja ja perussanastoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 37 t 0 t

Ryhmä 1 (44 t) I-II
Ryhmä 2 (44 t) III-IV
Ryhmä 3 (44 t) I-II

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti ja Välikoe ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. MÄKINEN, MATTI; RIIHO, ULLA; TORVINEN, MAARIT, ¿Qué tal? 1. tekstikirja, 4. painos, Tammi, Helsinki 2009
2. MÄKINEN, MATTI; RIIHO, ULLA; TORVINEN, MAARIT, Qué tal? 1. harjoituskirja, 4. painos, Tammi, Helsinki 2009

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet