Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES131001 ES1a Jatkokurssi 3 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren ja Cristina Maíllo Pegot
Edeltävät opinnot
TuKKK:n alkeiskurssit ES0a ja ES0b (myös hyväksytty tentti) tai muualla suoritetut alkeisopinnot. Lukion oppimäärän tai vastaavan laajuuden opiskelleet voivat suorittaa opintojakson tenttimällä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan hallitsevan kielen keskeiset rakenteet sekä laajan yleiskielen sanaston ja työelämässä tarvittavan perussanaston. Opiskelija ymmärtää selkeästi puhuttua yleiskieltä ja pystyy itse toimimaan yksinkertaisissa työelämän viestintätilanteissa. Taso A2

Sisältö

Opintojaksolla laajennetaan yleiskielen kielioppirakenteita, lukusanoja ja perussanastoa. Lisäksi opitaan työelämän sanastoa ja harjoitellaan työelämän kirjallisia ja suullisia tilanteita syntyperäisen opettajan ja mahdollisuuksien mukaan espanjankielisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Ryhmät 1-2 (48 t) I-II
Ryhmä 3(48 t) III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Välikokeet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. AMATE, IÑAKI; PURANEN, PASI, Colegas, Tammi, Helsinki 2010
2. ES1a GRAMÁTICA (opetusmoniste), Lindgren, Kristina; Maíllo Pegot, Cristina

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet