Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES131004 ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli 3 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren ja Cristina Maíllo Pegot
Edeltävät opinnot
TuKKK:ssa alkeista aloittaneilla ES1a (myös hyväksytty tentti), jatkavilla opiskelijoilla vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Espanjan historiasta ja maantieteestä sekä yhteiskuntaelämän ja kulttuurin keskeisistä vaikuttajista. Opiskelija tuntee espanjankielisen maailman liikekulttuuria ja ymmärtää helpohkoja taloudellisia tekstejä. Hän osaa kirjoittaa espanjankielisen liikekirjeen sekä tehdä yritys- ja tuote-esittelyn. Taso A2

Sisältö

Audiovisuaalisen materiaalin ja tunneilla tehtävien harjoitusten avulla opiskelija muodostaa yleiskuvan maantuntemuksen aihealueesta. Liikekielen osuudessa perehdytään neljään keskeiseen aihealueeseen: espanjankielinen liikekulttuuri, yritys, tuotteet ja liikeviestintä. Kurssiin sisältyy kieliopin kertausosuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 37 t 0 t

Ryhmät 1-2 (44 t) III-IV
Ryhmä 3 (44 t) I-II

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen

Kirjalliset tentit (2 kpl)ja välikokeet (liikekieli)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk III-IV tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. AMATE, IÑAKI; PURANEN PASI, Colegas, Tammi, Helsinki 2010

2. ES1b LIIKEKIELI (opintomoniste), Lindgren Kristina.

3. Luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet