Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA121001 RA1Aa Ranska A 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Eeva Boström
Edeltävät opinnot
RA0b Ranskan alkeet 2.

Osaamistavoitteet

Ranska A on jatkoa opintojaksoille Ranskan alkeet 1 ja 2. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kielen perusrakenteita ja yleiskielen sanastoa. Opiskelija selviytyy arkitilanteissa ja liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa. Kieliopin lisäksi opiskelija perehtyy ranskalaiseen kulttuuriin. Taso A2

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan aiemmin opittua ja syvennetään kieliopin tuntemusta (imperfekti, konditionaali) sekä laajennetaan sanavarastoa. Kieliopin lisäksi opiskelija perehtyy ranskalaiseen kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Ryhmät 1-2, viikot 36-39, 41-42, 44-49

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Sanakokeet ja aineet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

MARTIKAINEN, TIINA; LINDGREN, OLLI-PEKKA, Parfait! 2, Otava, Keuruu 2010

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet