Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA121012 RA1Ab Maantuntemus A 1 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Edeltävät opinnot
RA1Aa Ranska A.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Ranskan maantietoa, ymmärtää ranskalaista yhteiskuntaa, politiikkaa ja elintapoja sekä tuntee koulutusjärjestelmän. Opiskelija selviytyy yksinkertaisissa arkitilanteissa Ranskassa sekä ymmärtää Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja. Taso A2

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan Ranskan maantietoon, kulttuuriin ja talouden keskeisiin piirteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 15 t 0 t

Ryhmä 1 III, ryhmä 2 IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Esitelmä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk III tai IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RA1Ab MAANTUNTEMUS A (opetusmoniste), Perennes, Anna-Liisa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet