Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA121014 RA1Ba Ranska B 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Edeltävät opinnot
Opintojakso on tarkoitettu ranskaa aiemmin noin 3 vuotta opiskelleille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kurssilla käsiteltävien yleiskielen keskeisten rakenteiden vahvistaminen ja kertaaminen kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Opiskelijan kirjallinen esitys on varmempaa ja hänen sanavarastonsa karttuu. Opiskelija osaa käyttää liike-elämässä tarvittavia viestintätaitoja. Taso B1

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan kielioppia, tutustutaan kaupalliseen sanastoon, luetaan tekstejä ja kirjoitetaan aineita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Aineet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. PENFORNIS, JEAN-LUC, Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004

2. RA1Ba RANSKA B (opetusmoniste), Perennes, Anna-Liisa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet