Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA121016 RA1Bc Kaupallinen kieli B 2 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Eeva Boström
Edeltävät opinnot
RA1Ba Ranska B.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää kaupallisen kielen sanastoa ja rakenteita, tuntee Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja, ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kaupallista kieltä sekä selviytyy liike-elämän tilanteissa ranskankielisen kauppakumppanin kanssa. Taso B1

Sisältö

Opiskelija perehtyy Ranskan talouselämään ja taloudellisessa viestinnässä käytettävään kieleen sekä tavallisimpiin yrityksessä esiintyviin viestintätilanteisiin. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat kokous, puhelinkeskustelu, kirjallisen viestinnän erityispiirteet, yritykseen ja tuotteisiin liittyvä sanasto.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Sanakokeet ja liikekirje.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

PENFORNIS, JEAN-LUC, Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet