Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA121017 RA1Ca Ranska C 2 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Edeltävät opinnot
Ryhmä on tarkoitettu ranskaa aiemmin noin 5 vuotta opiskelleille tai muuten hyvän ranskan kielen taidon saavuttaneille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on ranskan yleiskielen keskeisten rakenteiden vahvistaminen. Opiskelija ymmärtää vaativampaakin puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä osaa keskustella sujuvasti erilaisista ajankohtaisista aiheista. Opiskelija selviytyy hyvin liike-elämän viestintätilanteissa. Taso B2

Sisältö

Opintojaksolla luetaan ajankohtaisia tekstejä, tehdään kuullunymmärtämis- ja sanastoharjoituksia sekä kerrataan kielioppia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Aineet.
Opintojakson voi suorittaa myös vapauttavalla kokeella, josta on saatava vähintään arvosana 4. Lisätietoja saa opintojakson vastuuhenkilöltä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RA1Ca RANSKA C (opetusmoniste), Perennes, Anna-Liisa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet