Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA121019 RA1Cc Kaupallinen kieli C 2 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa kaupallisen kielen sanastoa ja rakenteita, tuntee Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja, ymmärtää vaativampaa puhuttua ja kirjoitettua kaupallista kieltä sekä selviytyy liike-elämän tilanteissa ranskankielisen kauppakumppanin kanssa. Taso B2

Sisältö

Opiskelija perehtyy Ranskan talouselämään ja taloudellisessa viestinnässä käytettävään kieleen sekä tavallisimpiin yrityksessä esiintyviin viestintätilanteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

CV, liikekirjeet

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

PENFORNIS, JEAN-LUC, Affaires.com, niveau avancé, méthode de français des affaires, CLE International 2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet