Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA122019 RA5 La presse économique 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu ranskalaisen talouselämän ajankohtaisiin ilmiöihin viikoittain käsiteltävillä artikkeleilla ja oppii artikkeleissa käytettävää sanastoa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa talouselämän tapahtumista käyttäen oppimaansa sanavarastoa. Tasot A2-B1

Sisältö

Opintojaksolla tehdään viikoittain artikkeleihin liittyviä tehtäviä ja keskustellaan niistä. Opiskelija perehtyy itsenäisesti yhteen artikkeliin ja esittelee sen ryhmälle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet