Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA122020 RA7 Traduction de textes économiques (finnois-français) 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Edeltävät opinnot
Opintokokonaisuudet RA1B tai RA1C. Kurssia ei suositella suoraan opintokokonaisuuden RA1A jälkeen.

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään kääntämisen menetelmiin ja käytäntöön käännettäessä suomesta ranskaan. Opiskelijan sanavarasto laajenee ja kieliopin rakenteiden hallinta vahvistuu. Tasot B1-B2

Sisältö

Opiskelija tekee 12 kirjallista käännöstä. Kurssi on tarkoitettu edistyneille opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet